Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιοριστων εκπαιδευτικών με αίτησή τους (αρχείο)

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ με αίτηση τους - Απόσπαση εντος του ιδιου ΠΥΣΔΕ με αίτηση τους (αρχείο)