Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την Πράξη_04 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_26-08-2022 που αφορά στην Τοποθέτηση αναπληρωτή Υποδιευθυντή (αρχείο)