Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την Πράξη 48_30_08_2022  που αφορά τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ ως την εκ νέου τοποθέτησή τους (αρχείο)