Απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τοποθετήσεις -Διαθέσεις σε σχολεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών απο άλλο ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Ανάκληση - Τροποποίηση (αρχείο)