ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ (αρχείο)