ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ04.02 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ85


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ08

 

Προσοχή  Οι αιτήσεις θα ανοίξουν σήμερα Παρασκευή 16-09-2022 20:00:00  μέχρι την Κυριακή 18/09/2022  23:59:59

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω του  personalinfo  (σύνδεσμος)