Η ομάδα σχολείων  (19ο Γυμνάσιο Αθήνας 12 ώρες, 72ο Γυμν. Αθ. 8 ώρες, 42ο ΓΕΛ Αθ. 2 ώρες) τροποποιείται ως εξής 

(19ο Γυμνάσιο Αθήνας 12 ώρες, 4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου 3 ώρες, 40 Γενικό Λύκειο Αθήνας 4ώρες, 42 Γενικό Λύκειο Αθήνας 2 ώρες, 42 Γυμνάσιο Αθήνας 2 ώρες).

Η αίτηση στο personalinfo για την ομάδα σχολείων που τροποποιήθηκε δεν υφίσταται και όποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί μπορεί να κάνει αίτηση εκ νέου στη νέα διαμορφωμένη ομάδα μέχρι τη λήξη των αιτήσεων 18/09/2022 23:59:59