Πράξη_51_19-09-2022_ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Πράξη_51_19-09-2022_ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (αρχείο)

Πράξη_51_19-09-2022 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (αρχείο)

Πράξη_51_19-09-2022_ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ(ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) (αρχείο)

Πράξη_51_19-9-2022_ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (αρχείο)

Πράξη_51_19-09-2022_ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (αρχείο)