Ορισμός ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια_Πράξη_05 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_30-09-2022 (αρχείο)

Τοποθέτηση του Αναπληρωτή του Διευθυντή_ Πράξη_05 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_30-09-2022 (αρχείο)