Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον Α.Μ. εκπαιδευτικού (αρχείο)