ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ _Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_59_21-10-2022 (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΣΤ._Πράξη_Ανακλ_Τροποπ_59_21-10-2022_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_Πράξη_58_20-10-2022_1) ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ 2) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 156685 ΑΡΘΡΟ 16Γ' ΕΔΑΦΙΑ 1,2 (αρχείο)

2η ΑΝΑΚΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_Πράξη_58_20-10-2022 (αρχείο)

2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_Πράξη_59_21-10-2022 (αρχείο)