ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ )Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Πράξη_60_27-10-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_60_27-10-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_60_27-10-2022_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (αρχείο)