Ανακοινοποίηση στο ορθό, ως προς τη διάθεση εκπαιδευτικού σε Ε.Κ. (αρχείο)