Διάθεση εκπαιδευτικών για γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικών σε Ε.Κ. (αρχείο)

Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Συμπλήρωση ωραρίου με μαθήματα Γ΄ άναθεσης (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)