Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_(Ανακλ_Τροποπ)_62_03-11-2022 (αρχείο)