Πράξη _63_04-11-2022 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία (γ φαση) (αρχείο)

Πράξη_63_04-11-2022 Εξέταση αίτησης - ένστασης εκπαιδευτικού (αρχείο)

Πράξη_63_04-11-2022 Τροποποιήσεις Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)