Ανάθεση Θεωρητικού μαθημάτος και μέρους μικτού μαθήματος σε Υπεύθυνο Τομέα (αρχείο)

Απόσπαση εντός ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου - Αναπληρωτής Παράλληλης στήριξης (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο 1) (αρχείο 2)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου σε Ε.Κ. (αρχείο)

Ανάκληση-Τροποποίηση (αρχείο)

Ανάκληση-Τροποποίηση - Αναπληρωτές (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτών (αρχείο)