Τοποθετήσεις σε σχολεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αρχείο)

Ανάθεση θεωρητικού μέρους μικτών μαθημάτων (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση με Γ΄ ανάθεση (αρχείο)

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Διάθεση σε σχολείο αναπληρωτή καθηγητή για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Μερική διάθεση εκπαιδευτικών σε Ε.Κ. (αρχείο)

Ολική διάθεση εκπαιδευτικού σε Ε.Κ. (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αρχείο)

Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)