Πράξη_67_24-11-2022 διάθεση σε σχολείο αναπληρωτή καθηγητή για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Πράξη_67_24-11-2022 Συμπληρωματική τροποποίηση πράξεων (αρχείο)