Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών για αναπληρωτές (αρχείο)
Τροποποίηση Πράξεων του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών (αρχείο)
Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αρχείο)
Διαθέσεις σε σχολεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)
Διάθεση σε σχολείο εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)
Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων στα ΕΠΑΛ (αρχείο)
Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων εκπαιδευτικών (αρχείο)