Ανακοινοποίηση Λειτουργικών Κενών (Έγγραφο) (Λειτουργικά Κενά Φυσικής για ΠΕ12.10)