Εκτύπωση

Αποδέσμευση ή μη Αποδέσμευση Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την  Αριθμ. 147143/Ε2/18-9-2015 Υ.Α. (Έγγραφο)