Αποσπάσεις λόγω Υπεραριθμίας - Πράξη 38/25-9-2015 (Αρχείο)