Αποσπάσεις σε Ε.Κ.Φ.Ε., Πειραματικά Σχολεία, ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης - Πράξη 38/25-9-2015 (Αρχείο)