Εκτύπωση

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Κλάδων ΠΕ05, ΠΕ11, ΠΕ15, & ΠΕ33 - Πράξη 39/28-9-2015 (Αρχείο)