Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ - Πράξη 16/22-6-2016 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων - Ενστάσεων Εκπαιδευτικών και Τροποποίηση Πράξης του Α΄ ΠΥΣΔΕ Αθηνών - Πράξη 16/22-6-2016 (Αρχείο)
Τοποθετήσεις Eκπαιδευτικών - Πράξη 16/22-6-2016 (Αρχείο)Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε Αθήνας - Πράξη 15/10-6-2016 (Αρχείο)
Εξέταση Εκπρόθεσμης Αίτησης Εκπαιδευτικού για Οριστική Τοποθέτηση - Πράξη 15/10-6-2016 (Αρχείο)
Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης - Πράξη 15/10-6-2016 (Αρχείο)
Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης - Πράξη 13/13-5-2016 (Αρχείο)
Διάθεση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ14.01 για Συμπλήρωση Ωραρίου - Πράξη 13/13-5-2016 (Αρχείο)
Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (2) - Πράξη 9/13-4-2016 (Αρχείο)