Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Ορθή επανάληψη Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (αρχείο)

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ(ΝΕΟ) (αρχείο)

 

 
Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)
Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών με οργανική θέση (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου νεοδιορίστων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση για το διδακτικό έτος εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιορίστων για το διδακτικό έτος (αρχείο)

Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος (αρχείο)

Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας (αρχείο)

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ (αρχείο)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ (αρχείο)Απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τοποθετήσεις -Διαθέσεις σε σχολεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών απο άλλο ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Ανάκληση - Τροποποίηση (αρχείο)
Πράξη 48_30-8-2022_ Αιτήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ που δεν έγιναν δεκτές (αρχείο)

Πράξη_48_30-08-2022_Εξέταση αιτήσεων - ενστάσεων (αρχείο)