Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)


Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_20_17-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_19_14-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_19_14-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_18_10-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_18_10-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_17_09-03-2022 (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_16_04-03-2022 (αρχείο)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αρχείο)

Πράξη 16-Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Ανακλήσειες τροποποιήσεις (αρχείο) &

Τοποθέτηση Υπ.Σ.Ε.Π. (αρχείο)

 

Πράξη 2η (ΔιευρυμένοΠΥΣΔΕ) (αρχείο)

Συμπλ. Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_15_01-03-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_15_01-03-2022 (αρχείο)