Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

 


 Προσωρινή τοποθέτηση Αναπληρωτών (αρχείο)
2η_Συμπληρωματική_Πράξη_48_30-08-2022_που_αφορά_στην_απόσπαση_εκπαιδευτικού_εντός_ίδιου_ΠΥΣΔΕ (αρχείο)
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ 2022 Γ ΦΑΣΗ (αρχείο)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (αρχείο)
Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση (αρχείο)
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Πράξης _48_30-08-22 (αρχείο)
Αμοιβαία απόσπαση Εκπαιδευτικών (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την Πράξη 48_30_08_2022  που αφορά τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ ως την εκ νέου τοποθέτησή τους (αρχείο)
Συμπληρωματική Πράξη_48_30-08-2022 που αφορά στην απόσπαση εκπαιδευτικού εντός ίδιου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)
Πράξη_48_30-08-2022 Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής μεχρι την εκ νεου τοποθέτηση (αρχείο)

Πράξη_48_30-08-2022 Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών απο αλλο ΠΥΣΔΕ μεχρι την εκ νέου τοποθέτηση (αρχείο)

Πράξη_48_30-08-2022 Προσωρινή τοποθέτηση μέχρι την εκ νέου τοποθέτηση εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Πράξη_48_30-08-2022 Προσωρινή τοποθέτηση μεχρι την εκ νέου τοποθέτηση νεοδιοριστων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Πράξη_48_30-08-2022 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντος του ιδιου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)