Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)


Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου,  Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολ. διαθ._Πράξη_13_22-02-2022 (αρχείο)

Πράξη_13_22-02-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_13_22-02-2022 (αρχείο)

Πράξη_12_21-02-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_12_21-02-2022 (αρχείο)

Πράξη_01 (Διευρ.ΠΥΣΔΕ)_17-02-2022  ( αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή,  Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Τοποθέτηση Αναπληρωτή Ειδικής Αγωγής, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής Ειδικής Αγωγής), Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη_09_10-02-2022 Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)

Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Ανάθεση θεωρητικών μικτών μαθημάτων ΕΠΑΛ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση, Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Τοποθέτηση Αναπληρωτή,  Κατ' οίκον Διδασκαλία, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)