Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ άδειας άσκησης ΙΔ. ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό (αρχείο)


Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) (αρχείο)

Διάθεση σε Ε.Κ. για συμπλήρωση ωραρίο (αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου,  Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Γ´ Ανάθεση, Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου με Β´ Ανάθεση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη 05/20-01-2022

Διάθεση σε Ε.Κ. για συμπλήρωση ωραρίου - Τοποθέτηση Αναπληρωτών (και Ειδικής Αγωγής) - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου Αναπληρωτών (αρχείο)

Ανάκληση-Τροποποίηση (αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ_Πράξη_02_13-01-2022 (αρχείο)

Πράξη 04/18-01-2022 - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (και Αναπληρωτής) (αρχείο)

Ανάκληση-Τροποποίηση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Πράξη_03_17-01-2022 (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_03_17-01-2022 (αρχείο)

Πράξη_02_13-01-2022 Διαθέσεις σε Ε.Κ - Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών - Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (αρχείο)

Πράξη_(Ανακλ_Τροποπ)_02_13-01-2022  (αρχείο)

Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή,  Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση,  Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (και Αναπληρωτής) (αρχείο)

Τροποποίηση - Ανάκληση (αρχείο)