Υπουργεία / Υπηρεσίες - Οργανισμοί / Φορείς

Βουλή των Ελλήνων
Η Κυβέρνηση
Εθνικό Τυπογραφείο
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Yπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη
Φωτόδεντρο (e-yliko χρηστών)
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Εκπαιδευτική Τηλεόραση
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ)
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ)
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων
eTwinning