Εκτύπωση

Κατάλογος Αιτήσεων Μετάθεσης 2016-17 (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) (σε Διαπολιτισμικά Σχολεία) (σε Μουσικά Σχολεία) (σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ)

Oι Ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν και από τα τελικά αρχεία των ηλεκτρονικά καταχωρισμένων αιτήσεων (σε μορφή pdf) που βρίσκονται στην σελίδα της Προσωπικής Ενημέρωσης  (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/) του “Αθηνά”, στο αρχείο e-θυρίδα.

Από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.