Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου (Νόμοι)

Αίτηση ιδιωτικού έργου απλή (αρχείο)

Γνωστοποίηση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αρχείο)

Ανάθεση ιδ. έργου από ΙΕΠ (αρχείο)

Αίτηση  ιδιωτικού έργου ΕΣΠΑ (αρχείο)

Βεβαίωση Δ/ντη σχολείου για άδεια άσκησης ιδ. έργου (αρχείο)

Βεβαίωση φορέα για άδεια άσκησης ιδ. έργου (αρχείο)