Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το Σχ. Έτος 2016-2017

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το Σχ. Έτος 2016-2017

Εγκύκλιος σχετικά με την Εγγραφή Αλλοδαπών Μαθητών με Ελλιπή Δικαιολογητικά σε Σ.Μ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Φ.Ε.Κ. 2182/14-7-16 για Ομάδες Προσανατολισμού & Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου

Π.Δ. 46/2016 - Αξιολόγηση των Μαθητών του Γενικού Λυκείου

Ν. 4452/2017, ΦΕΚ 17 Τ. Α΄ Άρθρο 33 - Ρυθμίσεις για Ζητήματα Ενδοσχολικών Εξετάσεων ΓΕΛ

Π.Δ. 8/2017 - Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016

Π.Δ. 126/2016 - Περί Σχολικού και Διδακτικού Έτους και της Αξιολόγησης των Μαθητών του Γυμνασίου

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών για τις Αλλαγές στη Διδακτέα Ύλη

Πρόσθετο Ενημερωτικό Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Υπηρεσίες για Μαθητές & Εκπαιδευτικούς

Ενισχυτική Διδασκαλία για το Σχολικό Έτος 2016-17

Οδηγίες για τη Διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄& Β΄Τάξης ΓΕΛ & Α΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για το Σχ. Έτος 2016-17

Μεταγραφές από & προς Σχολεία Ημεδαπής - Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Επιμορφωτικές Δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2016-17

Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης σε Ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017  -  (Σχέδιο Υλοποίησης)

Φ.Ε.Κ. 681/6-3-17 ΕκδρομέςΦ.Ε.Κ. 681/6-3-17 Εκδρομές

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄, Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γυμνάσια - ΓΕΛ (Τροποποίηση)

ΕΠΑΛ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οδηγίες για την Εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο για το Σχολικό Έτος 2016-2017

Διευκρινίσεις για την Εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Υπόδειγμα I - Σχέδιο Δ.Ε. Εκπαιδευτικών

Υπόδειγμα IΙ - Σχέδιο Δ.Ε. Μαθητών

Υπόδειγμα IΙI - Πίνακες Επιλογής Θεμάτων της Δ.Ε.

Υπόδειγμα IV - Ενδεικτικά Θέματα

Υπόδειγμα V - Συνοπτικό Διάγραμμα της Διαδικασίας Εκπόνησης της Δ.Ε.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο για το Σχολικό Έτος 2016-2017

Φύλλο Εργασίας και Παραρτήματα

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πιστοποιητικά Σπουδών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνάσιου 2016-17

Εγκύκλιος σχετικά με τις Εγγραφές και Μετεγγραφές Μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια

Εγκύκλιος για Μετεγγραφή Μαθητών από Ημερήσια σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια

Διευκρινίσεις για Εγγραφές - Μεταγραφές

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / Δ.Υ.Ε.Π.

Ενημέρωση Γονέων Προσφύγων

Κείμενο καθ. Κ. Τσιτσελίκη

Δελτίο Τύπου

Επιστολή προς Διευθυντές για Προσφυγικό

Φ.Ε.Κ. 4227/28-12-16 Εκδρομές - Μετακινήσεις Μαθητών