Σας ενημερώνουμε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κλάδων ΠΕ02 , ΠΕ03, ΠΕ04.01 ,  ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 που επιθυμούν να πάρουν απόσπαση στους ξενώνες Φλόγα, Ελπίδα και Νοσοκομείο Γεννηματά να κάνουν αίτηση στο ΠΥΣΔΕ.