Λειτουργία αριθμού τμημάτων Α΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2022-2023 (αρχείο)