Ποσοστά εκλογών αιρετών ΔΔΕ Α' Αθήνας 2022 (αρχείο)

Αποτελέσματα εκλογών αιρετών ΔΔΕ Α' Αθήνας 2022 (αρχείο)