ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΡΙΩΝ  ΔΔΕ  Α'  ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)

 

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται εγγράφως σε τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή από Τετάρτη 18-01-2023 08:00 π.μ. έως Παρασκευή 20-1-2023 και μέχρι 23:59 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.