Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών - Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. (αρχείο)

Αίτηση Υποδιευθυντών - Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. (αρχείο)

Υπεύθυνη δήλωση (αρχείο)

Ν.4823_2021 (ΦΕΚ 136_Β_3-8-2021) (αρχείο)

ΦΕΚ 5426_Β_14-09-2023 Καθορισμός διαδικασίας επιλογής Υποδιευθυντών - Υπ.Τομέων Ε.Κ. (αρχείο)