Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί (εμφανίζονται με έντονη γραφή στον πίνακα κατάταξης) να αποστείλουν έως την Παρασκευή 19/03/2021 και ώρα 11:30΄πμ. στο mail  της ΔΔΕ Α’ Αθήνας  συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησής τους. 

Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) (αρχείο)

Πίνακας κατανομής ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε. (αρχείο)

Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21 (έγγραφο)

Δήλωση Τοποθέτησης 2020-2021 (έγγραφο)