Ανακοινοποίηση για την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (Αρχείο)