Ανακοινοποίηση στο Ορθό Πράξη_73_25-11-2021 (αρχείο)