Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο) &

Τροποποιήσεις-Ανακλήσεις (αρχείο)

20-12-2021 Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς το σχολείο τοποθέτησης  Πράξη 80/14-12-2021 - Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)