Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή,  Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων (αρχείο)

Τροποποίηση-Ανάκληση,  Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές) (αρχείο)