2η Ανακοινοποίηση στο ορθό_Ειδική κατηγορία_Πράξη_32_13-05-2022 (αρχείο)