Ανακοίνωση

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί: α) από μετάθεση β) οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ γ) με απόσπαση στη Α΄θμια  να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους (έγγραφο)

 

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30-06-2022) (αρχείο)

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  (αρχείο)

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30-06-2022) (αρχείο)