Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών με οργανική θέση (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου νεοδιορίστων εκπαιδευτικών (αρχείο)

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση για το διδακτικό έτος εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (αρχείο)

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιορίστων για το διδακτικό έτος (αρχείο)

Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος (αρχείο)

Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας (αρχείο)

Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ (αρχείο)