Συμπληρωματική πράξη που αφορά στη διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο)