ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΥΣΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ (ΣΜΕΑΕ-ΤΕ) (αρχείο)