Απόσπαση εκπαιδευτικού σε ΕΚΦΕ (αρχείο)

Απόσπαση λόγω υπεραριθμίας (αρχείο)

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος (αρχείο)

Απόσπαση εκπαιδευτικού για γραμματειακή υποστήριξη (αρχείο)

Εξ ολοκλήρου διάθεση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (αρχείο)

Προσωρινές Τοποθετήσεις (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (αρχείο)