ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για επικαιροποιημένα λειτουργικά κενά και υποβολή αίτησης (αρχείο)